Notícies de l'empresa

Notificació de vacances: festa del festival Dragon Boat del 17 de juny al 18 de juny.

2018-06-16

Notificació de vacances:Drac Vaixell Festivalvacances del 17 de juny al 18 de juny.


The Drac Vaixell Festival is celebrated on the fifth day of the fifth month of the Chinese calendar.


The Drac Vaixell Festival in China is in honour of the famous ancient poet, Qu Yuan.


És més conegut per les curses de dracs, especialment a les regions del sud.