Notícies de l'empresa

Avís de vacances del festival de mitjan tardor

2020-06-06
A la tardor de setembre, és el Festival anual de mitjans de tardor.
Avís de temps de vacances:
Personal d'oficina (empreses, finances, contractació, administració, personal, investigació i desenvolupament, planificació, etc.), el temps de vacances és del 2 de setembre (divendres) al 14 de setembre (dissabte) durant 2 dies, el 15 de setembre treball normal.

Sistema de producció (inclòs el taller general de muntatge, el taller d’injecció general, el personal de gestió del taller, la inspecció del departament de control de qualitat, el personal del material del sistema de magatzem, el suport logístic (xef i menjador de menjador), el temps de vacances és el 13 de setembre (divendres) Un total de 1 dia, normal treballar el 14 de setembre.

El director general va preparar el "Paquet de regals del festival de mitjans de tardor" per a tots els empleats (excepte els empleats que havien presentat la renúncia). A les 17:00 d’avui, el vestíbul del primer pis es va alinear per rebre el director general i el departament administratiu. Desitjo a tot el personal i les seves famílies:
Festival de mitjans de tardor! [rient en veu alta]
Cos sa! [Visca]
Família feliç!