Notícies de l'empresa

Inspecció de productes

2020-09-22

Està previst que els inspectors arribin a l’empresa a les deu del matí d’avui. Recepció per part del nostre personal comercial. Informeu els departaments pertinents de l’empresa amb antelació del temps d’inspecció del personal corresponent, amb antelació per preparar la mercaderia i les eines necessàries. Conduïu el personal d’inspecció al centre de proves de l’empresa, d’acord amb els requisits del client per cooperar amb el treball del personal d’inspecció, per tal de completar millor la inspecció, com ara funcions de mostreig, instal·lació i proves in situ. Els inspectors realitzen controls aleatoris i documenten detalladament el procés d’inspecció. Després de la inspecció, comuniqueu-vos amb l'inspector per confirmar-ho. Consulteu els resultats preliminars de la inspecció del producte i sol·liciteu un esborrany d’informe d’inspecció.