Notícies de la indústria

Hanergy és aquí per subvertir la vostra imaginació sobre l’energia solar

2018-08-18

A partir de 1839, el científic francès Beckerer va descobrir l '"efecte fotovoltaic". El 1954, els científics nord-americans Chabbin i Pilson van fabricar la primera cèl·lula solar de silici monocristal pràctic i, després, la indústria de la generació d'energia fotovoltaica es va desenvolupar ràpidament després dels anys noranta. La indústria solar, que ha passat per cent anys d’història, no s’ha limitat a escenes senzilles com centrals elèctriques terrestres o escalfadors d’aigua solars, sinó que ha penetrat en la vida quotidiana del públic en una nova forma de producte, donant vida nova estils i productes per a la gent. Experiència.