Notícies de la indústria

La CFI ajudarà a construir plantes d'energia solar a l'Afganistan

2018-09-26
El govern afganès treballarà amb la CFI per desenvolupar una planta d'energia solar de 40 MW que desenvoluparà nous models per a projectes solars subsegüents per ajudar el país a assolir l'objectiu de 2.000 MW. El ministre d'Hisenda afganès va dir que "aquesta associació publicoprivada tindrà un paper clau a l'hora d'ajudar a proporcionar serveis elèctrics més fiables i previsibles que tindran un impacte positiu en les empreses i les famílies a l'Afganistan".
L'acord permetrà als consultors PPP de la CFI donar suport al govern en el disseny i la licitació del projecte per ajudar a atraure empreses solars per desenvolupar plantes fotovoltaiques solars. La cooperació de la CFI amb el govern serà finançada pel Departament de Desenvolupament Internacional del Regne Unit a través de DevCo, una organització de múltiples donants afiliada al Grup de Desenvolupament d'Infraestructures Privades i una agència mundial d'infraestructures.

El cap de la IFC a l'Orient Mitjà i el nord d'Àfrica va dir: "En vista de l'escala de demanda a l'Afganistan, el sector privat probablement canviarà en el suport al desenvolupament de la infraestructura del país".